Related Projects

When are we going out?

  • Economic Growth
  • Democracy & Governance

In Albanian only! Një analizë e tillë është ajo e përgatitur nga një grup me përbërje ekonomistë, sociologë, juristë dhe filozofë, Punimi i plotë është botuar online në faqen e Qendrës për Etikë të Universitetit të Harvardit. IDRA e sjell me pershtatje per situaten ne Shqiperi dhe duke perkthyer gjithe punimin ne shqip per te ndihmuar politikberesit.

Read More

Monitoring & Evaluation Consultancy for the Water Resources and Irrigation Project

  • Monitoring & Evaluation

The consortium composed by IDRA Research & Consulting (lead) and Institute of Economic Studies and Knowledge Transfer (member) has been awarded a contract from the World Bank/Ministry of Agriculture and Rural Development on Monitoring and Evaluation Consultancy for the project Water Resources and Irrigation Project (WRIP).

Read More

Student Protest and the Pact for University

IDRAPOLL has recently conducted a survey with members of the online panel asking for their opinion on the issue of student protest and the "Pact for University".

Read More

IDRA RESEARCH & CONSULTING SIGNS AN AGREEMENT WITH AN ITALIAN UNIVERSITY FOR STAFF QUALIFICATION.

An agreement was recently signed with the University of Tuscia in Italy, enabling interested IDRA employees to pursue PhD degrees if they meet the pre-defined requirements for each program.

Read More